Dnes má svátek: Monika
csendesk

Sběr nebezpečného, velkoobjemového a separovaného odpadu

SBĚR NEBEZPEČNÉHO, VELKOOBJEMOVÉHO A SEPAROVANÉHO ODPADU

Firma AVE s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s Obecním úřadem
v Sedlnicích pro Vás v souladu se zákonem o odpadech č.125/1997 Sb., v platném znění
a obecně závaznou vyhláškou obce organizuje sběr nebezpečného, velkoobjemového
a separovaného odpadu formou pojízdné sběrny. Tento systém se osvědčil v uplynulých letech. Doporučujeme, abyste se na tuto akci dobře připravili a v co největší míře ji využili.

SOBOTA – 26. květen 2018

- nádraží ČD                                          8.00 hodin

- dolní obchod (p. Haši)                          8.45 hodin

- křižovatka na Bartošovské                     9.30 hodin

- u obecního úřadu                               10.15 hodin

- zastávka u Čuntů                                11.00 hodin

- zastávka u školky                                11.45 hodin

- Borovec                                            12.30 hodin

Uvedené časy jsou informativní, odvoz bude upřesňován prostřednictvím místního rozhlasu.

!!! POZOR !!!

U odpadu musí být přítomen původce odpadu až do příjezdu sběrného vozu.

V této sběrně můžete BEZPLATNĚ odevzdat:

NEBEZPEČNÝ ODPAD: baterie a akumulátory, odpady ropných látek (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel vč. nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, elektrotechnický odpad.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: starý nábytek, koberce, kočárky, krytiny, kamna, ledničky bez freonu, pračky, ohřívače, bojlery apod.

SEPAROVANÝ ODPAD: papír, sklo, plasty.

Vytisknout E-mail