Dnes má svátek: Svatoslav Zítra: Barbora
csendesk

Aktuality

Pošta - otevírací doba od 1. Prosince 2022

Pošta Partner Sedlnice – Fotozababku.cz s.r.o.  informuje občany, že dochází ke změně pracovní doby od 1.12.2022. Děkujeme za pochopení. 

Pondělí 

13 - 17 hod

Úterý

8  - 12 hod

Středa

13 - 17 hod

Čtvrtek

  8 - 12 hod

Pátek

  8 - 12 hod  • Hits: 368

VÝSTRAHA ČHMÚ

Obec Sedlnice informuje občany o výstraze ČHMÚ - ORP Nový Jičín:

VÝSTRAHA ČHMÚ

SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000451
Odesláno: 20.11.2022 10:31:53
Územní platnost: ORP Nový Jičín


Meteorologická situace:Přes naše území bude přecházet k severovýchodu okluzní fronta.

 Ledovka

 Nízký st. nebezpečí

21.11. 03:00

 – 

21.11. 10:00

Popis:  Ojediněle se bude při mrznoucích srážkách vytvářet slabá ledovka.

Doporučení:  Nebezpečí úrazů při uklouznutí. Problémy v dopravě, zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Počítat s prodloužením doby jízdy.

  • Hits: 250

VÝSTRAHA ČHMÚ

Obec Sedlnice informuje občany o výstraze ČHMÚ - ORP Nový Jičín:.

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000449
Odesláno: 18.11.2022 10:57:32
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000448 vydanou 17.11.2022 v 10:58:01 hodin
Územní platnost: ORP Nový Jičín


Meteorologická situace:Naše území se bude postupně nacházet ve studeném severovýchodním proudění a zejména jihozápadní polovinu území bude ovlivňovat frontální rozhraní.

Náledí

Nízký st. nebezpečí

18.11. 12:00

 – 

19.11. 10:00
18.11. 16:00

Popis: Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky, napadne 0 až 5 cm nového sněhu za 12 hodin. zmrazky.

Doporučení: Nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

 Náledí

 Nízký st. nebezpečí

18.11. 16:00

 – 

18.11. 21:00

Popis:  Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky.

Doporučení:  Nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

 Náledí

 Nízký st. nebezpečí

18.11. 21:00

 – 

19.11. 10:00

Popis:  Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky.

Doporučení:  Nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

  • Hits: 241

Oprava silnice III/46432 a III/4822 - průtah Obcí Sedlnice

V průběhu června a července bude dle sdělení Správy silnic MSK probíhat  souvislá oprava silnice III/4822 (průtah obci) v km 2,988 – 3,218 v celkové délce 230 m a III/46432 v km 0,000 – 3,189 v celkové délce cca 3,0 km (vynechán úsek km 1,220 – 1,375, km 1,658 – 1,836 a most v km 2,141 – 2,232, u opěrných zdí, které jsou zakomponovány do následných rekonstrukcí pod záštitou MSK), která se nachází na pozemcích v majetku Moravskoslezského kraje. Výstavba bude prováděna za omezeného provozu na opravované komunikaci. Pohyb pěších nebude stavbou zásadně dotčen.Dojde i k pusunu atutobusových zastávek.Vzhledem k absenci vhodné objízdné trasy nejsou objížďky navrhovány, rekonstrukce bude probíhat za dílčího omezení provozu. Stávající dopravní značení nebude dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území umístěno dopravní značení informující o probíhající stavbě. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na úřední desce. Rekonstrukce bude prováděna v cca 4 etapách, podle dostupných finančních prostředků MSK, letos se počítá s dvěmi etapami.

Semafory (most, cesta) řeší Davoz pan Javora 733253144

Opravu provádí: COLAS CZ , Michal Šťastný stavbyvedoucí, mobil +420 733 780 454,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SOU_Sedlnic22052408190.jpgSOU_Sedlnic22052408191.jpg

  • Hits: 2190
Nahoru