Dnes má svátek: Alan Zítra: Hana
csendesk

Aktuality

Oprava silnice III/46432 a III/4822 - průtah Obcí Sedlnice

V průběhu června a července bude dle sdělení Správy silnic MSK probíhat  souvislá oprava silnice III/4822 (průtah obci) v km 2,988 – 3,218 v celkové délce 230 m a III/46432 v km 0,000 – 3,189 v celkové délce cca 3,0 km (vynechán úsek km 1,220 – 1,375, km 1,658 – 1,836 a most v km 2,141 – 2,232, u opěrných zdí, které jsou zakomponovány do následných rekonstrukcí pod záštitou MSK), která se nachází na pozemcích v majetku Moravskoslezského kraje. Výstavba bude prováděna za omezeného provozu na opravované komunikaci. Pohyb pěších nebude stavbou zásadně dotčen.Dojde i k pusunu atutobusových zastávek.Vzhledem k absenci vhodné objízdné trasy nejsou objížďky navrhovány, rekonstrukce bude probíhat za dílčího omezení provozu. Stávající dopravní značení nebude dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území umístěno dopravní značení informující o probíhající stavbě. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na úřední desce. Rekonstrukce bude prováděna v cca 4 etapách, podle dostupných finančních prostředků MSK, letos se počítá s dvěmi etapami.

Semafory (most, cesta) řeší Davoz pan Javora 733253144

Opravu provádí: COLAS CZ , Michal Šťastný stavbyvedoucí, mobil +420 733 780 454,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SOU_Sedlnic22052408190.jpgSOU_Sedlnic22052408191.jpg

  • Hits: 1089

Sdělení - Pošta partner

- od 1.7. do 31.8.2022 dojde k úpravě provozní doby:

Den v týdnu Standardní HpV/Původní HpV          Dočasné HpV/Upravené HpV

Pondělí     9,00 - 12,00, 13,00 - 17,00                      10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Úterý         9,00 - 12,00, 13,00 - 15,00                     10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Středa       9,00 - 12,00, 13,00 - 17,00                      10,00 - 12,00, 13,00 - 18,00

Čtvrtek      9,00 - 12,00, 13,00 - 15,00                       10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Pátek        9,00 - 14,00                                                     10,00 - 12,00

  • Hits: 642

Rekonstrukce mostu, prodloužení termínu ukončení

Na silnici III/46432 cca v km 2, 150 probíhá rekonstrukcemostu ev. č. 46432-2, a to za částečné uzavírky.
Aktuálně se jedná o prodloužení z důvodu neočekávaných komplikací v průběhu realizace, a to do 31.8.2022, podrobněji viz technická zpráva.

SOU_Sedlnic22071410200_0001.jpgSOU_Sedlnic22071410200_0003.jpgSOU_Sedlnic22071410200_0004.jpg

  • Hits: 477
Nahoru