Dnes má svátek: Jonáš Zítra: Václav
csendesk

Aktuality

Sociální služby

Vážení občané,

chtěla bych vás touto cestou informovat o poskytování sociálních služeb a poradenství pro občany obce Sedlnice prostřednictvím města Nový Jičín, obce s rozšířenou působností (ORP). Cílem projektu je vytvoření systému sociálních služeb, který zabrání sociálnímu vyloučení obyvatel obcí Novojičínska a zabezpečí dostupné sociální služby i v obcích, jako je obec Sedlnice, které tyto služby na svém území nemají.

V květnu letošního roku uzavřela obec Sedlnice s městem Nový Jičín smlouvu. Obec se tímto zapojila nejen realizačně, ale i finančně do projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Nový Jičín“.

Síť sociálních služeb pro občany ORP Nový Jičín je nastavena a naše obec se finančně spolupodílí na jejím financování. Tato síť má pomoci občanům při řešení různých sociálních situací a určena různým cílovým skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám a dětem, občanům sociálně znevýhodněným. Služby jsou nabízeny buď v pobytové formě, ale i formě terénní, které jezdí za klientem a poskytují mu pomoc v přirozeném prostředí.

Pro lepší orientaci využijte poradenství sociálních pracovníků Městského úřadu Nový Jičín, kteří Vám pomohou a podpoří v nepříznivé životní situaci a pomůžou Vám najít vhodného poskytovatele sociální služby, zařazeného v síti sociálních služeb.

V případě, že budete nějakou formu sociální služby potřebovat pro sebe, své blízké či poradenství  v této oblasti kontaktujte přímo odbor sociální věcí Městského úřadu v Novém Jičíně a to:

Bc. Šárku Loskotovou, tel. 556 768 256, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví,

anebo

Obecní úřad Sedlnice, Ing. Hanu Dlouhou, tel. 737 871 162, radní pro oblast sociálních a občanských záležitostí.

  • Hits: 25

Výluka na trati Mošnov-Studénka, Příbor-Studénka

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve dnech 1. a 2. října denně od 8:15 do 14:15 dojde k výluce na trati 271 Přerov-Bohumín v úseku Mošnov, Ostrava Airport-Studénka. Po dobu výluky bude vlak Os 3052 nahrazen ve vyloučeném úseku autobusem. Vlaky mohou navýšit zpoždění o 0 až 10 minut.

 

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve dnech 2.,5., a 6. října denně od 8:30 do 14:10 na trati 325 Veřovice-Studénka v úseku Příbor-Studénka, dojde k výluce. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5 až 10 minut.

V Sedlnicích bude zastávka náhradní autobusové dopravy na silnice u odbočky k železniční zastávce.

 

  • Hits: 23

Odstávka el.energie 1. 10. 2020

01.10.2020 v době od 7:45 - 19:45 dojde k plánované odstávce č.110060731307
 
Odstávka se týká těchto čísel popisných, popř. parcel:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 280, 282, 318, 321, 349, 352, parc. č. 1075/1
  • Hits: 180

Nález kotěte

 Poblíž školky/bývalé školy bylo odchyceno černé kotě. Je v mírně unaveném stavu (hladové, dehydrované, nachlazené, ale nic vážného).

Kontakt na nálezce: 777 594 279.

  • Hits: 449