Projektová dokumentace chodníky - stav realizace

Informace ke stavu realizace projektové dokumentace - chodníky

V současné době probíhá stavební řízení o povolení stavby 1etapy chodníkového tělesa v obci a k.ú.Sedlnice. Jedná se o část od Borovce po stávající chodník, končící u opěrné zdi silnice III.třídy (zatáčky u č.p 443).
Tato etapa je rozdělena na 4 úseky A-D.
Celková délka 1 etapy je  1134,40m. Chodník je v šířce 1,5m ze zámkové dlažby. V rámci etapy budou osazeny 3ks autobusových přístřešků.
Úsek A -181,80m
Úsek B - 893,00m
Úsek C - 20,60m
Úsek D - 39,00m

Přílohy:

pdf C 1)SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (3.08 MB)
pdf C 3a)KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (867 KB)
pdf C 2)KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (671 KB)
pdf D 1 1 2a)SITUACE STAVBY část 1 (1.06 MB)
pdf D 1 1 2b)SITUACE STAVBY část 2 (813 KB)
pdf D 1 1 2c)SITUACE STAVBY část 3 (707 KB)
pdf D 1 1 2d)SITUACE STAVBY část 4 (700 KB)
pdf D 1 1 2e)SITUACE STAVBY část 5 (1.41 MB)
pdf D 1 1 2f)SITUACE STAVBY část 6 (868 KB)