Humanitární pomoc Ukrajině

V návaznosti na vývoj situace na Ukrajině se MAS Regionu Poodří rozhodla zapojit do výzvy Národní sítě MAS ČR (Obec Sedlnice je členem)  k humanitární pomoci pro osoby prchající z Ukrajiny, proto se na Vás obracíme s žádostí o aktivní pomoc, ale také o šíření této informace v širokém okolí (www.mas.regionpoodri.cz) .

Humanitární pomoc se zaměřuje na níže uvedené oblasti:

 1) Sbírka humanitárního materiálu, která se uskuteční ve dnech 2. – 3. března 2022 na zámku v Bartošovicích a v Kulturním domě v Hukovicích vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Vybírat se bude materiál jako je:

2) Monitoring ubytovacích kapacit na území MAS Regionu Poodří:

            - ubytovaní pro osoby prchající z Ukrajiny – krátkodobé (přechodné)

            - ubytovaní pro osoby prchající z Ukrajiny – dlouhodobé

Pokud máte možnost ubytování pro osoby prchající z Ukrajiny, prosím, kontaktujte pracovníky MAS Regionu Poodří - https://www.mas.regionpoodri.cz/mas/zamestnanci.

 3) Monitoring kontaktů na osoby na území MAS Regionu Poodří:

- hovořící UA – CZ

- zapojené do života ukrajinské menšiny v ČR

Pokud máte kontakty na tyto osoby, prosím, kontaktujte pracovníky MAS Regionu Poodří - https://www.mas.regionpoodri.cz/mas/zamestnanci.

Finanční příspěvky na humanitární pomoc Ukrajině: