Informace pro občany - dodavatelé poslední instance

V souvislosti  se snahou o řešení problémů zákazníků tzv. dodavatelů posledni instance dosud nereagujících na nastalou situace, Vám předkládáme v přílohách materiály, vztahující se k této problematice. 

pdf Leták praktické otázky (215 KB)

pdf UP letak Energokrize (1006 KB)