Dnes má svátek: Michal Zítra: Jeroným
csendesk

GDPR

Výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021


Na základě pravidelného ročního auditu jsme obdrželi výroční zprávu o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci pro nás vykonává pan Bc. Radek Kubíček, MBA, ze společnosti 2K CONSULTING s.r.o.
Pro orgány veřejné moci či veřejné subjekty je povinné mít pro oblast GDPR osobu pověřence. Tuto povinnost stanovuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Pověřenec kontroluje správně nastavené procesy, dokumentaci, zajišťuje školení, provádí odborné konzultace a pomáhá nastavovat směrnice v organizaci. Provádí také revize smluvních vztahů se zpracovateli osobních údajů, či dává doporučení na uzavření smluvního vztahu.
Hlavní funkcí pověřence je kontrolovat, zda osobní a citlivá data, které občané poskytnou, jsou používány za daným účelem a nehrozí jejich zneužití.
Pověřencova zpráva za rok 2021 hodnotí, že z procesního hlediska jsou postupy, které jsou používané při zpracovávání osobních údajů, zcela v pořádku. Pověřenec nás v průběhu celého roku informuje o legislativních změnách a doporučeních. Konzultace probíhají buď telefonicky, písemně nebo osobně na úřadě.
Na základě výstupů z auditu je náš úřad zařazený do projektu Bezpečný úřad.

  • Hits: 756

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Zde můžete nahlédnout do směrnice týkající se Obecné ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pdf Zásady zpracování osobních údajů (300 KB) .

INFORMACE K POŘIZOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.“

 

Pověřenec osobních údajů pro obec Sedlnice je Bc. Radek Kubíček, MBA.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 585 155 100

  • Hits: 8755
Nahoru