Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy:
Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů: